نمایش 1–8 از 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

اتود 0.5 فلزی کرونا کد 8010

21,000 تومان
 • برند: کرونا
 • فرم سطح مقطع: دایره
 • ضخامت نوک: 0.5 میلی متر
 • پاکن: دارد

اتود 0.9 کرونا کد 9010

18,000 تومان
 • برند: کرونا
 • فرم سطح مقطع: مثلث
 • ضخامت نوک: 0.9 میلی متر
 • پاکن: دارد

اتود 0.7 کرونا کد 9010

18,000 تومان
 • برند: کرونا
 • فرم سطح مقطع: مثلث
 • ضخامت نوک: 0.7 میلی متر
 • پاکن: دارد

اتود 0.9 فسفری کرونا کد 7010S

19,000 تومان
 • برند: کرونا
 • فرم سطح مقطع: دایره
 • ضخامت نوک: 0.9 میلی متر
 • پاکن: دارد

اتود 0.7 فسفری کرونا کد 7010S

19,000 تومان
 • برند: کرونا
 • فرم سطح مقطع: دایره
 • ضخامت نوک: 0.7 میلی متر
 • پاکن: دارد

اتود 0.9 کلاسیک کرونا کد 7010F

19,000 تومان
 • برند: کرونا
 • فرم سطح مقطع: دایره
 • ضخامت نوک: 0.9 میلی متر
 • پاکن: دارد

اتود 0.7 کلاسیک کرونا کد 7010F

19,000 تومان
 • برند: کرونا
 • فرم سطح مقطع: دایره
 • ضخامت نوک: 0.7 میلی متر
 • پاکن: دارد

اتود 0.5 فسفری کرونا کد 7010s

19,000 تومان
 • برند: کرونا
 • فرم سطح مقطع: دایره
 • ضخامت نوک: 0.5 میلی متر
 • پاکن: دارد