نمایش 9 24 36

دفترچه یادداشت 1/16 فنردوبل شهید سلیمانی پاسارگاد

6,000 تومان
 • ابعاد: 8.5 * 12 سانتی متر
 • نوع صحافی: فنر دوبل
 • فرم صحافی: عمودی
 • تعداد برگ: 80
 • جنس جلد: طلقی

دفترچه یادداشت 1/16 فنردوبل شهدایی پاسارگاد

6,000 تومان
 • ابعاد: 8.5 * 12 سانتی متر
 • نوع صحافی: فنر دوبل
 • فرم صحافی: عمودی
 • تعداد برگ: 80
 • جنس جلد: طلقی

دفترچه یادداشت 1/16 فنردوبل رهبری پاسارگاد

6,000 تومان
 • ابعاد: 8.5 * 12 سانتی متر
 • نوع صحافی: فنر دوبل
 • فرم صحافی: عمودی
 • تعداد برگ: 80
 • جنس جلد: طلقی